Gaslighter, (af gas + eng. lighter), fyrtøj med gas som drivkraft; lighter.