Gaskromatografi, kromatografisk teknik, hvor separationen er baseret på stoffernes forskellige fordeling mellem en mobil gasfase og en stationær væske- eller fastfase. Se også kromatografi.