Gardinprædiken, (som i ty., eng. og fr. egl. straffetale, som en hustru holder for sin mand bag gardinerne, dvs. i ægtesengen), straffetale.