Garantiordning eller anden garantifond er, når der dækkes forbrugerens tab ved den erhvervsdrivendes konkurs mv., se fx Rejsegarantifonden.