En garantiaftale er en aftale om overtagelse af en økonomisk risiko, som et forehavende eller et arrangement, fx en koncert, medfører for aftalens anden part. Betegnelsen garantiaftale anvendes undertiden også om kautionslignende aftaler, fx et pengeinstituts indeståelse for en kundes kontraktopfyldelse.