garanti

Artikelstart

Garanti er en tilsikring eller indeståelse, dvs. et løfte om at overtage en økonomisk risiko, som ellers ville påhvile løftemodtageren. En garanti knytter sig ofte til et andet aftaleforhold.

Ved køb af "varige" forbrugsgoder medfølger således ofte et garantibevis med sælgerens eller producentens løfte om vederlagsfri reparation i tilfælde af eventuelle fabrikationsfejl, der måtte vise sig inden en vis tid efter købet. En garanti kan også angå andre forhold, fx en maskines funktionsevne, byggematerialers holdbarhed, et maleris ægthed eller udfaldet af en reparation. Ordet garanti anvendes hyppigt i reklamer og anden markedsføring. Ifølge Markedsføringsloven må betegnelsen garanti kun anvendes over for forbrugere, hvis de derved vil opnå en væsentlig bedre retsstilling end den, de har efter Købeloven eller andre lignende retsregler.

Virksomheder ønsker ofte at afdække en økonomisk eller finansiel risiko med en garanti. Pengeinstitutter stiller sådanne garantier for deres kunder, men påtager sig derved en kreditrisiko. Ved en finansgaranti garanterer banken, at låntager betaler rettidigt. Realkreditlån kan således udbetales som forhåndslån imod fornøden bankgaranti før opførelsen af en bygning, en ombygning eller indfrielsen af et gammelt lån. Finansielle fordringer med garanti for låntagers rettidige betaling vil få en højere kurs og derved også lavere forrentning. Ved en betalingsgaranti sikrer pengeinstituttet fx rettidig betaling af salgsprovenuet for et vareparti, mens en funktionsgaranti kan dække opfyldelsen af andre dele af en aftale, fx fuldførelse af en bygning til aftalt tid.

Pengeinstitutter optager afgivne garantier uden for regnskabets balance, da det ikke er sikkert, at en garanti effektueres, men garantien rummer i alle tilfælde en risiko for instituttet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig