Garantere, (af fr. garantir), indestå for; gå i borgen for.