Gap junctions, kanalforbindelser mellem naboceller, opbygget af særlige proteiner, connexiner. Se celle og væv samt connexin.