Gangmineraler, uønskede ledsagemineraler i økonomisk vigtige mineralforekomster. De almindeligst forekommende er kvarts, calcit, dolomit, siderit, baryt og fluorit. Hvor de to sidstnævnte forekommer i tilstrækkelig mængde, kan de udvindes som industrimineraler.