Gangliosider, kulhydratholdige lipider, som er bestanddel af biologiske membraner, specielt plasmamembranens yderside. Gangliosider er opbygget af lipidet ceramid, hvortil er knyttet adskillige kulhydratenheder som glukose, galaktose og mannose i en forgrenet struktur. De forgrenede kulhydrater, som vender mod cellens yderside, medvirker til at definere vævstypen.