Gangliektomi, (af gr. ganglie + -ektomi), fjernelse af et ganglion; fjernelse af en streng af nervetråde og ganglier langs hvirvelsøjlen.