Gamomani, (gr. gamo- + -mani), sygelig tilbøjelighed til at gifte sig med hvem som helst.