Gamologi, (gr. gamo- + -logi), lære el. afhandling om ægteskabet.