Gamogenetisk, (se gamogenese), med kønnet forplantning; det modsatte af partenogenetisk.