Gamogenese, (gr. gamo- + -genese), kønnet forplantning; forplantning ved gameter; det modsatte af partenogenese.