Gammafunktionen, matematisk funktion, der spiller en betydelig rolle i bl.a. den matematiske statistik. Den blev indført af Leonhard Euler i 1729 som en funktion af en reel variabel, x > 0, ved definitionen: Gammafunktionen udvider fakultetsfunktionen (se fakultet), idet den opfylder Γ(n) = (n−1)! for de naturlige tal, n = 1,2,3..., og tilfredsstiller samme funktionalligning som fakultetsfunktionen for alle x, nemlig Γ(x+1) = xΓ(x). I 1922 karakteriserede Harald Bohr og Johannes Mollerup gammafunktionen ved dens funktionalligning, at den har værdien 1 for x = 1, samt den egenskab, at den er logaritmisk konveks, dvs. at funktionen log Γ er konveks. I kompleks analyse kan gammafunktionen udvides til en meromorf funktion med simple poler i 0,-1,-2,.... Se også Stirlings formel.