Gametocyt, (gr. gameto- + -cyt), stamcelle; forstadium til en gamet.