Gametangium, (af gamet og gr. angeion 'kar'), celle eller organ, hvori der dannes en eller flere kønsceller (gameter) eller hanlige/hunlige cellekerner. Se formering og kønsceller.