Gamble, (af eng. gamble, af en tidl. form af game spille), spille højt; tage en chance; spille hasard.