Galvanotropisme, (it. galvano- + fr.-gr. tropisme), inden for botanik bevægelser hos planter frembragt af elektrisk strøm.