Galvanoskop, (it. galvano- + gr. -skop), instrument til påvisning af en elektrisk strøms tilstedeværelse og retning (men ikke dens styrke).