Galvanoplastik, (it. galvano- + gr. -plastik), udfældning ved hjælp af elektrisk strøm af et metallag, der er så tykt, at det kan løsnes fra den genstand, det er udfældet over, og derved giver det et nøjagtigt aftryk af genstandens form; galvanotypi (i bogtryk).