Galvanokaustik, (it. galvano- + gr. kaustik), inden for medicin ætsning el. udbrænding ved hjælp af elektrisk opvarmede instrumenter.