Galvanokaustik, (it. galvano- + gr. kaustik), ætsning af kobbertrykplader ved hjælp af elektrolyse.