Galvano- betyder 'elektrisk', 'vedrørende elektricitet' eller 'som er frembragt ad kemisk vej' (fx galvanometer).