Galut, jødernes eksil uden for landet Israel. Ved brug af glosen galut understreges det tragiske i fordrivelsen. Se også diaspora.