Galnebær, Atropa belladonna, lægeplante i natskyggefamilien; vildtvoksende i Mellem- og Sydeuropa samt i Lilleasien, sjælden i Danmark. Det er en meterhøj, rigt grenet urt, der især opefter er klæbrighåret. Bladene sidder parvis, et stort og et lille sammen. Kronen er klokkeformet og brunviolet, frugten er et sort bær. Ekstrakt af planten, belladonnaekstrakt, har været anvendt som lægemiddel pga. indholdet af alkaloiderne hyoscyamin, atropin (der virker pupiludvidende) og scopolamin. Forgiftning kan bl.a. medføre hallucinationer.