Gallupundersøgelse, systematisk undersøgelse af den offentlige mening, se Gallupinstituttet.