Galloman, 1) (adj.) overdrevent begejstret for alt, hvad der er fransk. 2) (sb.) en, der er overdrevent begejstret for alt, hvad der er fransk.