Gallofag, (lat. gallo- + gr. -fag, egl. franskmandæder), en, der hader franskmændene.