Galilæisk, (se galilæer), vedr. Galilæa el. galilæere.