Galge, indretning, der anvendes til fuldbyrdelse af hængningsstraf (se hængning). En galge kunne i ældre tid være muret eller tømret, galgen kunne bestå af en enkelt eller to, tre eller fire piller, der foroven var forbundet med vandrette bjælker (galgehammere). Galger anvendtes i Danmark fra omkring 1200-t. indtil slutningen af 1700-t. Se også straf.