Galeopitek, (af gr. galeo- + pithekos abe), flyveabe; kaguang; et kattestort østasiatisk pattedyr, som kan svæve ved hjælp af en hudbræmme.