Galaktoskop, (gr. galakto- + -skop), instrument til måling af mælkens flødeindhold.