Galaktosæmi, øget indhold af galaktose i blodet. Tilstanden ses ved forskellige arvelige stofskiftesygdomme, se genetiske sygdomme.