Galaktoré, (af gr. galakto- + -ré, -rhoe), mælkeflåd; det, at der efter diegivning bliver ved med at udflyde tynd mælk.