Galaktometri, (gr. galakto- + -metri), undersøgelse af mælkens vægtfylde (for at konstatere en eventuel forfalskning med vand).