Galaktocele, (gr. galakto- + -cele), lille svulst i mælkekirtlernes mælkegange.