Galaktisk rotation, en galakses rotation omkring en akse gennem sit centrum; betegnelsen benyttes i særdeleshed om Mælkevejssystemet. En spiralgalakse roterer hovedsagelig parallelt med skivens plan. Målinger af galaksers rotation er baseret dels på egenbevægelser og radialhastigheder (spektroskopisk bestemte) for enkeltstjerner, dels på radialhastigheder for gasskyer, navnlig af neutral brint. Rotationshastigheden i Solens afstand fra Mælkevejssystemets centrum er ca. 220 km/s. Ud fra en spiralgalakses rotationskurve (dvs. hastigheder svarende til forskellige afstande fra centret) kan man aflede dens fordeling af masse. De fleste galakser udviser en "flad" rotationskurve helt ud til deres synlige afgrænsning, hvilket er et tegn på, at de indeholder en stor mængde usynligt stof (typisk 90% af massen), den såkaldte mørke halo.