Gahanbar, seks zarathustriske højtider, som fejres med uregelmæssige mellemrum gennem året for Ahura Mazda og hans skabelser: himmel, vand, jord, planteverdenen, dyreverdenen og mennesket. Indstiftelsen af gahanbar tilskrives den persiske religionsstifter Zarathustra selv.