Gaga, (af fr. gaga, efterligning af svækket udtale hos meget gamle mennesker), senil; sindssvækket på grund af alderdom; fjoget.