Gadolinit, (efter J. Gadolin og -it), grønt til brunt mineral, der har sammensætningen (Ce,Y)2FeBe2Si2O10, massefylden 4,4 g/cm3 og hårdheden 7. Mineralet, der krystalliserer monoklint, findes i pegmatitgange og kan danne meget store krystaller; fx er en krystal på 500 kg fundet i Iveland i Norge. Gadolinit er fundet ved Olsker på Bornholm.