Gabionsvæg, væg eller mur, der er opbygget af trådnet fyldt med sten. Teknikken er overført fra kystsikrings- og molebyggeri, som anvender store trådbure fyldt med sten, der ligger fast i brændingen. Gabionsvægge anvendes bl.a. på Københavns Metros åbne strækninger, hvor væggen er anbragt på toppen af en dæmning eller langs siderne som facadebeklædning. Planter kan brede sig op ad trådnettet, hvorved væggen med tiden skjules. Gabionsvæg er også anvendt til facadebeklædning bl.a. på oplevelsescenteret NaturBornholm i Åkirkeby.