Gabestok, indretning, der i ældre tid anvendtes til fuldbyrdelse af straffe for mindre grove forhold, fx overtrædelse af helligdagslovgivningen. En gabestok bestod i Danmark almindeligvis af en pæl, en stok, hvortil lovovertræderen blev lænket med et halsjern; formålet var forbigående at ydmyge den pågældende. Straf i form af gabestok fandt formentlig anvendelse i Danmark fra omkring 1400 og benyttedes indtil 1800-t.