Gæstebudsskade er en skade, som forvoldes under almindeligt privat samvær – typisk af selskabelig karakter – her dækker gæstens ansvarsforsikring i en række situationer, hvor domstolene vil være tilbageholdende med at pålægge en, et juridisk erstatningsansvar.