Gæstebud er en ældre betegnelse for et større, højtideligt gilde eller en festlig sammenkomst med fælles måltid som hovedpunktet. Ordet skyldes oprindelig, at en person blev sendt ud med bud om indbydelse.