Fytotoksin, stof, der er giftigt for planter, og som er dannet af levende organismer, se plantesygdomme.