Fytolog, (gr. fyto- + -log), en, der er kyndig i fytologi.