Fytogen, (gr. fyto- + -gen), inden for geologi dannet af planterester (fx om kul og tørv).