Fytofag, planteæder, se ernæringsmåder og fødenet.